Najčešća pitanja

 • Koje pogonsko gorivo pogoni generatore Fischer Panda?

  Generatore FP pogoni dizel gorivo

 • Koliko je prosječna potrošnja generatora?

  Prosječna potrošnja kreće se oko 0,18 l/kW proizvodene struje na sat

 • Koji je najslabiji brodski generator Fischer Panda?

  Najslabiji generator Fischer Panda je generator od 4 kW

 • Koliko su bučni generatori Fischer Panda?

  Generatori Fischer Panda se nalaze u zatvorenom kućištu te imaju razinu buke od 51-62 dB. Kao takvi spadaju u najtiše generatore na tržištu.

 • Koji je najsnažniji generator Fischer Panda?

  Najsnažniji generator Fischer Panda je generator od 200 kW. Za veće snage možemo spojiti dva generatora u paralelni rad.

 • Koja je razlika između klasičnih i inverterskih generatora?

  Za razliku od klasičnih generatora koji rade na 3000 o/min te stabilnost napona i frekvencije održavaju uz pomoć VCS-a (sistema kontrole napona) i kondenzatora inverterski generatori reguliraju izlazni napon i frekvenciju putem  AC-AC invertera. Drugim riječima to nam omogućava da generator radi u režimu promjenjivih broja okretaja (od 2200-2800 o/min) u zavisnosti od opterećenja što u konačnici rezulitra smanjenom potrošnjom goriva i produženim vijekom trajanja generatora.

 • Gdje se može kupiti generator Fischer Panda?

  Generatore Fischer Panda se može kupiti u svakom većem gradu ili marini na ovlaštenim prodajnim mjestima. Za više informacija kontaktirajte prodaja@fischerpanda.hr

 • Kakva je dostupnost servisa i rezervnih dijelova FP?

  Rezervni dijelovi se isporučuju sa centralnog skladišta FISCHER PANDA ADRIA d.o.o. te su dostupni unutar 24 sata. Duž cijele obale jadrana organizirana je mreža ovlaštenih servisa. Za više informacija kontaktirajte prodaja@fischerpanda.hr

 • Koja je razlika između osnovnog (basic) instalacijskog kita i premiun kita?

  U osnovnom instalacijskom kitu nalaze se: prolazi kroz brod sa ventilima, filter morske vode, cijevi za dovod morske vode, cijevi za ispušne plinove i morsku vodu, cijevi goriva, te set obujmica

  U premium instalacijskom kitu se dodatno nalazi separator isušnih plinova, cijev za odlijev morske vode i dodatni ventil sa prolazom kroz brod.

 • Čemu služi separator ispušnih plinova?

  Separator ispušnih plinova razdvaja ispušne plinove i morsku vodu radi smanjenja buke prilikom rada generatora.

 • Kolika je garancija na generatore Fischer Panda?

  Garancija na generatore Fischer Panda je 24 mjeseca.

 • Što je sa mojom garancijom ako otplovim izvan teritorija Hrvatske?

  Garancija na generatore Fischer Panda vrijedi globalno. To znači da je dovoljno zatražiti servis ili garancijski popravak sa liste distributera za Vaše lokalno područje. Lista distributera nalazi se u sklopu uputstava.

 • Da li vršite ugradnju generatora ili to moram učiniti u vlastitoj organizaciji?

  Ugradnja je organizirana putem naše servisne mreže na području tržišta Hrvatske, Slovenije, Bosne, Srbije i CG).

TEHNIČKE SKRAĆENICE