Hibridni sistemi

Hibridni sistemi

Biti priključen bilo gdje – to je moguće sa Hibridnim Backup sistemima Fischer Pande, namijenjenim za Telekom i specijalne aplikacije. Moguć je odabir AC ( izmjeničnih ) ili DC ( istosmjernih) generatora sa:

  • Ekstremno dugačkim servisnim intervalima – do 1500 h rada
  • Data linkom – za upravljanje i nadzor sistema
  • Potpuno automatiziranim načinom rada i nadzora
  • Napravljeno za specijalne aplikacije
  • Lakom i brzom montažom